عمده فروشان
عمده فروشان
در حال حاضر پلنی ساخته نشده است

 

توجه :

-مدت زمان ثبت آگهی برای هر پلن، ربطی به مدت زمان نمایش آگهی ندارد و به این معناست که شما در طول این مدت میتوانید تعداد آگهی های پلن خود را ثبت کنید.

-موقتا (بعلت وجود بروکراسی های اداری جهت درگاه مستقیم بانکی) پرداخت ها فقط از طریق پرداخت داخلی کافه بازار امکانپذیر است.