شمع وارمر

انتخاب دسته:
وضعیت: موجود نیست

هر بسته 100تایی . کارتن مادر 10بسته

پارافین 1درصد سوخت بالا بدون دود و بو . 4ساعت سوز

گزارش تخلف