کنسول وسط پارس قدیم بدون دسته سیم و کلید در دو رنگ (مشکی و بژ)

تنظیمات دمو