عمده فروشان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 34,300 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  بالاترین خریدار ضایعات

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 55,500 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 415,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 22,000 تومان

  برنج دانه بلند

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 110,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 108,000 تومان

  برنج طارم

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 108,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 110,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 105,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 345,000 تومان

  برنج طبیعت

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 480,000 تومان